minhquy

19/02/2019

Lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong biểu cam kết WTO

Người lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam nếu thuộc trường hợp di chuyển nội bộ, người lao động ngoài ngoài sẽ được […]
19/02/2019

ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Hội chợ, triển lãm thương mại là nơi mà các doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ nhằm tìm kiếm khách hàng, trao […]