Giấy phép con là gì?

Theo tinh thần của Hiến pháp 2013 về quyền tự do kinh doanh, các doanh nghiệp được tự do kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Khi thành lập, ngoài các ngành cấm, các doanh nghiệp được phép đăng ký kinh doanh mọi ngành nghề mà mình mong muốn. Tuy nhiên, trong số các ngành nghề không cấm này có những ngành yêu cầu phải đáp ứng các điều kiện bắt buộc, gọi là ngành kinh doanh có điều kiện. Luật Đầu tư ban hành danh mục 243 ngành kinh doanh có điều kiện. Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh những ngành này phải đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy đinh. Doanh nghiệp sẽ phải hoàn tất các hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật để được các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề này hay còn gọi là giấy phép con.

Với một số ngành nghề vì những lý do riêng biệt: an ninh quốc phòng, sức khỏe con người, đạo đức xã hội, vệ sinh môi trường… mỗi một điều kiện lại cần một loại giấy phép chứng minh khác nhau.  Do vậy, việc xin cấp giấy phép con để chứng minh doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề sẽ rất khó khăn, đòi hỏi nhiều thủ tục, pháp lý khá rắc rối.  Vì vậy, khi có ý định thành lập doanh nghiệp, ngoài việc tìm hiểu thị trường, khách hàng, nguyên liệu, nhân lực… doanh nghiệp cũng cần phải nghiên cứu về các quy trình, thủ tục tiến hành thành lập doanh nghiệp, cũng như thủ tục xin cấp các loại giấy phép con cần thiết.

Giấy phép con

 

 

Tất cả doanh nhân đều muốn toàn tâm toàn ý phát triển kinh doanh, đem về nguồn tài chính, lợi nhuận cho công ty. Tuy nhiên, việc giải quyết các thủ tục pháp lý do Nhà nước quy định lại cần thiết không kém. Việc ôm dồn quá nhiều việc sẽ khiến doanh nhân bị kiệt sức, quá tải công việc và không thể làm tốt cả nhiều việc cùng một lúc. Cho nên, lúc này, việc có người san sẻ nỗi vất vả với doanh nhân là rất quan trọng. Hiểu được khó khăn đó, Hãng Luật Minh Mẫn luôn cung cấp những dịch vụ giúp doanh nghiệp hoàn tất những thủ tục pháp lý cần thiết, từ những cái đơn giản đến những điều khó khăn nhất. Đặc biệt là việc xin cấp giấy phép con hoặc các loại giấy chứng nhận khác theo đúng như quy định của pháp luật, để đảm bảo điều kiện kinh doanh, tránh gây bất tiện, phiền hà, cản trở trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

 

Các loại giấy phép con mà Hãng Luật Minh Mẫn hỗ trợ đăng ký.

  1. Giấy phép bán rượu
  2. Giấy phép lữ hành
  3. Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sao cho khách sạn
  4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
  5. Giấy phép đào tạo ngoại ngữ
  6. Công bố mỹ phẩm, thực phẩm