QUY TRÌNH, THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY

Doanh nghiệp có thể hoạt động liên tục tại một địa chỉ hoặc đôi khi doanh nghiệp muốn kinh doanh tại một địa chỉ khác phù hợp hơn thì doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động. Thời hạn để doanh nghiệp thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở là 10 ngày kể từ thời điểm có thay đổi.

Dưới đây, Hãng Luật Minh Mẫn sẽ giới thiệu quy trình và thủ tục thay đổi trụ sở công ty như sau:

QUY TRÌNH THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY:

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Thủ tục tại cơ quan thuế:

Doanh nghiệp nộp tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC tại cơ quan quản lý thuế hiện tại.

Lưu ý:

Trường hợp doanh nghiệp đã thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn:

  • Doanh nghiệp chốt hóa đơn đến tại thời điểm chuyển địa chỉ

Trong thời gian này doanh nghiệp không được sử dụng hóa đơn

Sau khi hoàn thành hồ sơ chuyển cơ quan thuế quản lý. Nếu doanh nghiệp muốn sử dụng lại hóa đơn còn dư thì nộp thông báo điểu chỉnh hóa đơn sau đó đóng dấu tên công ty và địa chỉ mới lên hóa đơn và tiếp tục sử dụng.

Trường hợp doanh nghiệp không muốn sử dụng hóa đơn cũ thì thông báo hủy hóa đơn và in hóa đơn mới để sử dụng

Thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh:

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký

Hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

– Hợp đồng thuê văn phòng hoặc văn bản chứng minh địa điểm kinh doanh không phải chung cư dùng để ở (Nếu địa chỉ dự định chuyển đến là Tòa nhà)

Thời gian xử lý: 03 ngày làm việc kể từ này nộp hồ sơ

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới:

Hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

– Hợp đồng thuê văn phòng hoặc văn bản chứng minh địa điểm kinh doanh không phải chung cư dùng để ở (Nếu địa chỉ dự định chuyển đến là Tòa nhà)

Thời gian xử lý: 03 ngày làm việc kể từ này nộp hồ sơ

Lưu ý: Doanh nghiệp thay đổi con dấu và thông báo thay đổi mẫu dấu nếu trên con dấu có thông tin khác Quận, Huyện, Tỉnh, Thành

Nếu doanh nghiệp có thắc mắc cần hỗ trợ, vui lòng liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài (028) 3846 5555 (20 line) hoặc ghé trực tiếp văn phòng tại 76 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh để được tư vấn miễn phí