DỊCH VỤ PHÁP LÝ VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trong xu thế phát triển và hội nhập kinh tế như ngày nay thì tài sản trí tuệ được coi là 1 tài sản lớn, hữu ích, ngày càng được các doanh nghiệp coi trọng. Vai trò của sở hữu trí tuệ có ý nghĩa ngày càng lớn trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, lưu thông hàng hóa của mỗi tổ chức và đơn vị sản xuất kinh doanh. Chính vì vai trò to lớn ấy mà các doanh nghiệp cho dù có đang rơi vào tình trạng khó khăn nhưng họ vẫn luôn cố gắng giữ gìn các tài sản trí tuệ, bảo vệ thương hiệu của họ.

Tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ

Trong môi trường kinh doanh mang tính cạnh tranh như hiện nay, việc một sản phẩm được đưa ra thị trường và nhanh chóng đạt được thành công sẽ dễ bị các đối thủ cạnh tranh sao chép, tạo ra các sản phẩm giống hoặc tương tự nhau. Điều này sẽ gây tổn thất rất lớn cho các nhà sáng tạo bởi họ đã phải đầu tư rất nhiều tiền bạc, chất xám nhưng người hưởng lợi trên những thành quả đó lại chính là những đối thủ của họ. Đây là lý do mà các doanh nghiệp cần phải sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ để bảo vệ những sản phẩm sáng tạo và sáng chế riêng của mình. Bảo hộ theo pháp luật sở hữu trí tuệ  sẽ hạn chế phạm vi sao chép và bắt chước của đối thủ cạnh tranh một cách đáng kể.

Để giúp quý khách hàng có thêm hiểu biết cũng như những doanh nghiệp đang có mong muốn đăng ký sở hữu trí tuệ có thêm thông tin, Luật Minh Mẫn cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ như sau

Các dịch vụ tư vấn pháp lý của sở hữu trí tuệ

  • Bản quyền
  • Nhãn hiệu hàng hoá
  • Kiểu dáng công nghiệp
  • Sáng chế
  • Giải pháp hữu ích