Du lịch đã và đang trở thành ngành công nghiệp không khói của đất nước ta. Theo thống kê của Tổng Cục du lịch, Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 12/2018 đạt 1.374.235 lượt, tăng 5,6% so với tháng 11/2018 và tăng 7,7% so với tháng 12/2017. Tính chung cả năm 2018 đạt 15.497.791 lượt khách, tăng 19,9% so với năm 2017. Với sự phát triển của ngành du lịch như vậy thì việc đầu tư kinh doanh lữ hành đang là hướng đi được khá nhiều nhà đầu tư lựa chọn.

Với những tiềm năng du lịch sẵn có, chính phủ ta đã có những chính sách thu hút đầu tư vào ngành du lịch, kể cả các nguồn đầu tư nước ngoài để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Vì vậy, nhiều nhà đầu tư nước ngoài có cơ hội tiếp cận và tham gia vào thị trường du lịch Việt Nam.

Theo luật Đầu tư 2014, luật Doanh nghiệp 2014 và luật Du lịch 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành và Biểu cam kết gia nhập WTO, điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty du lịch tại Việt Nam:

 • Nhà đầu tư nước ngoài buộc phải liên doanh với một đối tác Việt Nam
 • Công ty liên doanh không hạn chế phần góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài chỉ cần nhỏ hơn 100%
 • Công ty du lịch có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được đưa khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam, đồng thời được phép cung cấp dịch vụ lữ hành nội địa như là một phần của dịch vụ đưa khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam
 • Hướng dẫn viên du lịch trong các công ty du lịch có vốn đầu tư nước ngoài phải có quốc tịch Việt Nam.

Để thành lập công ty du lịch có vốn đầu tư nước ngoài, thương nhân phải hoàn tất các thủ tục sau:

1.      Thành lập công  ty du lịch vốn Việt Nam

Hồ sơ:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty
 • Cmnd/ hộ chiếu ( photo công chứng)
 • Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, văn bản ủy quyền của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức ;
 • Quyết định góp vốn đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức

Cơ quan tiếp nhận: phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở

2.      Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho công ty Việt Nam

Hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
 • Bản sao giấy đăng ký kinh doanh
 • Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế
 • Chương trình du lịch cho khách quốc tế
 • Xác nhận kinh nghiệm hoặc giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế
 • 3 bản sao thẻ của hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành quốc tế
 • Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp

Cơ quan tiếp nhận: Sở văn hóa, thể thao và du lịch

3.      Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty du lịch Việt Nam

Hồ sơ:

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp
 • Bản sao cmnd/ hộ chiếu/ thẻ căn cước đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc giấy tờ tương đương khác có giá trị pháp lý nếu nhà đầu tư là tổ chức.
 • Nếu nhà đầu tư ủy quyền cho người khác đi làm thủ tục, nộp hồ sơ, nhận kết quả thì phải xuất trình những giấy tờ chứng thực cá nhân và giấy tờ sau:

+  Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa nhà đầu tư và tổ chức dịch vụ làm hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả

+  Văn bản ủy quyền cho cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả theo đúng pháp luật.

Cơ quan tiếp nhận: phòng đăng ký đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Khi tham gia góp vốn,mua cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải có tài khoản vốn đầu tư mở tại ngân hàng thương mại Việt Nam.  Mọi hoạt động mua, bán cổ phần, chuyển nhượng vốn góp , thu và sử dụng cổ tức, lợi nhuận được chia, chuyển tiền ra nước ngoài và các hoạt động khác liên quan đến đầu tư vào doanh nghiệp  Việt Nam đều thông qua tài khoản này.

Để được tư vấn, hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Hãng Luật Minh Mẫn (028) 3846.5555.