Nhà đầu tư nước ngoài là một trong những đối tượng được xét cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam.  Nhà đầu tư nước ngoài là người đứng ra thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn vào công ty hoạt động tại Việt Nam. Nhà nước ngoài được cấp thẻ tạm trú có thời hạn tối đa 5 năm tùy theo từng trường hợp. Thời hạn của thẻ tạm trú phụ thuộc vào các yếu tố: quy mô doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn, quốc tịch của người nước ngoài…

Vậy để được cấp thẻ tạm trú, nhà đầu tư nước ngoài cần những hồ sơ gì? điều kiện ra sao? điểm lưu ý nào? mất thời gian bao lâu? Hãng Luật Minh Mẫn sẽ giúp bạn giải quyết những vướng mắc đó như sau

1. Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài được xét cấp thẻ tạm trú:

 • Nhà đầu tư có hộ chiếu còn thời hạn tối thiểu 13 tháng
 • Visa sử dụng tại Việt Nam phải là visa ĐT
 • Trong giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thể hiện việc góp vốn. Hoặc đầu tư vốn vào Công ty.

2. Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 • Hộ chiếu ( bản gốc)
 • Ảnh thẻ 2*3
 • Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo mẫu NA8
 • Công văn và đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo mẫu NA6
 • Mẫu chữ ký đăng ký lần đầu tại cơ quan xuất nhập cảnh theo mẫu NA16
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh, hoặc giấy phép đầu tư thể hiện rõ phần vốn đầu tư hay phần vốn góp của người nước ngoài
 • Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của doanh nghiệp
 • Sổ hoặc giấy xác nhận đăng ký tạm trú hợp pháp được cấp bởi công an phường, xã nơi người nước ngoài tạm trú.

Địa điểm nhận hồ sơ:

Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

Thời gian có kết quả:

5 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ.

3. Lưu ý:

Nếu ủy quyền cho người Việt Nam đi làm thủ tục thì phải có giấy giới thiệu.

Visa người nước ngoài đang sử dụng phải đúng mục đích đầu tư, nếu trước đó người nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú thì yêu cầu phải kèm theo cả thẻ tạm trú đang sử dụng.

Thẻ tạm trú được cấp có thời hạn thấp hơn thời hạn còn hiệu lực của hộ chiếu là 30 ngày

Trước khi thẻ tạm trú hết hạn phải đến cơ quan có thẩm quyền xin gia hạn thẻ.