ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Hội chợ, triển lãm thương mại là nơi mà các doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ nhằm tìm kiếm khách hàng, trao đổi kinh nghiệm với nhau.

Kết quả hình ảnh cho hội chợ, triển lãm là gì

LƯU Ý: doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trước khi đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.

ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI: Tại thành phố Hồ Chí Minh

THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ:  sớm nhất 365 ngày và chậm nhất 30 ngày trước ngày khai mạc.

NƠI NỘP HỒ SƠ: Sở Công Thương.

HỒ SƠ BAO GỒM:

  • 01 Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;
THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP:
  • Tên  hội chợ, triển lãm thương mại;
  • Thời gian, địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;
  • Quy mô dự kiến
  • Việc trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật.
  • Việc tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ, chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại:
THỜI GIAN: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

LƯU Ý: Trong trường hợp, có từ hai thương nhân trở lên đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trùng tên, chủ đề, thời gian, địa bàn, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tổ chức hiệp thương để lựa chọn thương nhân  được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.