Thủ tục xin Giấy phép kinh doanh tại Sở Công thương

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tại Sở Công Thương

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tại Sở Công Thương

Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải có Giấy phép kinh doanh cấp bởi Sở Công thương nơi thương nhân đặt trụ sở. Vậy thủ tục xin Giấy phép kinh doanh tại Sở Công thương như thế nào, cần lưu ý những điểm gì, mời bạn đọc tham khảo trong bài viết dưới đây.

Dịch vụ của Hãng Luật Minh Mẫn

Dịch vụ của Hãng Luật Minh Mẫn

CÁC TRƯỜNG HỢP CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH

Theo quy định tại Điều 5 – Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương thì các trường hợp công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải xin Giấy phép kinh doanh bao gồm:

 1. Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa, trừ sản phẩm tại mục 2.
 2. Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn nếu thực hiện một trong các hoạt động sau:
  • Sản xuất dầu, mỡ bôi trơn tại Việt Nam;
  • Sản xuất hoặc được phép phân phối tại Việt Nam máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù.
 3. Thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi để bán lẻ tại các cơ sở đó.
 4. Cung cấp dịch vụ logistics; trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 5. Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành;
 6. Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo;
 7. Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại;
 8. Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
 9. Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.

Lưu ý: 

 • Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Không bao gồm quyền mua hàng hóa từ các đối tượng không phải là thương nhân để xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.
 • Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.
 • Phân phối là các hoạt động bán buôn, bán lẻ, đại lý bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại;
 • Bán buôn là hoạt động bán hàng hóa cho thương nhân bán buôn, thương nhân bán lẻ và thương nhân, tổ chức khác; không bao gồm hoạt động bán lẻ.
 • Bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng.

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH

Đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường

 • Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

 • Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;
 • Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành;
 • Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động;
 • Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước;
 • Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG

Bước 1: Hãng Luật Minh Mẫn tư vấn các quy định có liên quan

Bước 2: Hỗ trợ khách chuẩn bị tài liệu và soạn hồ sơ

Tài liệu cần cung cấp

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính (Báo cáo tài chính có kiểm toán của năm gần nhất; chứng thư ngân hàng)
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh doanh nghiệp không còn nợ thuế.
 • Dự thảo kế hoạch kinh doanh
 • Dự thảo kế hoạch tài chính (Lưu ý rằng vốn điều lệ đăng ký và vốn hiện có phải phù hợp với kế hoạch tài chính).
 • Hợp đồng thuê và các tài liệu khác có liên quan đến văn phòng
 • Hồ sơ được soạn bởi Việt Luật.

Bước 3: Nộp hồ sơ cho Sở Công thương nơi công ty đặt trụ sở chính

 • Nộp hồ sơ trực tuyến tại Hệ thống dịch vụ công của mỗi Tỉnh
 • Đóng lệ phí
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.
 • Nộp 1 bộ hồ sơ gốc bằng đường bưu điện tới Sở Công Thương
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp lại Giấy phép kinh doanh, trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng

Thời hạn của Giấy phép kinh doanh là 5 năm.

Giấy phép kinh doanh tại Sở Công Thương

Giấy phép kinh doanh tại Sở Công Thương

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CÓ GIẤY PHÉP KINH DOANH

 1. Định kỳ hàng năm, trước ngày 31 tháng 01, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo Mẫu số 13;
 2. có nghĩa vụ báo cáo, cung cấp tài liệu hoặc giải trình những vấn đề có liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, hoạt động của cơ sở bán lẻ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

CĂN CỨ XEM XÉT CHẤP THUẬN VIỆC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH

 • Sự phù hợp với quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực của vùng, quốc gia.
 • Tiến trình đàm phán mở cửa thị trường của Việt Nam.
 • Nhu cầu mở cửa thị trường của Việt Nam.
 • Chiến lược hợp tác với đối tác nước ngoài của Việt Nam.
 • Quan hệ ngoại giao, vấn đề an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

CÁC TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH

 1. Các trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện như trên;
 2. Thời hạn hoạt động của dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa đã hết.
 3. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh trong thời hạn 02 năm kể từ ngày bị thu hồi Giấy phép kinh doanh bởi:
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị thu hồi;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án có mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa bị thu hồi;
  • Nội dung kê khai trong hồ sơ cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh là giả mạo;
  • Ngừng hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa quá 12 tháng mà không báo cáo Cơ quan cấp Giấy phép;
  • Không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định trong 24 tháng liên tiếp;
  • Không gửi báo cáo, tài liệu, giải trình theo quy định sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết hạn theo yêu cầu.

HÃNG LUẬT MINH MẪN – MIN’ MAN LAW FIRM

Địa chỉ: 2 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 028.7777.1234 (30 Lines)

Điện thoại: 0987.237.777 (Mr. Mẫn) – 091.777.6371 (Ms. Điều)

Website: www.luatminhman.vn

Email: vanphong@luatminhman.vn