ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CƠ SỞ GIÁO DỤC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ là sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin và truyền thông làm cho thế giới ngày một “phẳng ra”, con người có điều kiện hòa nhập vào cộng đồng quốc tế, mỗi quốc gia muốn phát triển cũng phải hội nhập quốc tế. Điều kiện tiên quyết để một quốc gia có thể hội nhập với thế giới có lẽ phải bắt đầu từ giáo dục. Chính vì thế tham vọng trang bị cho người học đầy đủ kiến thức cơ bản của nhân loại trong chương trình giáo dục là “không thể, không cần thiết và không hiệu quả”.

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CƠ SỞ GIÁO DỤC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CƠ SỞ GIÁO DỤC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Trong quá trình hội nhập và mở cửa, Chính phủ Việt Nam đã tăng cường thực hiện các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực giáo dục để thu hút đầu tư nước ngoài trong giáo dục. Lĩnh vực giáo dục được coi là ngành, nghề thuộc danh mục ưu đãi đầu tư. Theo đó, các dự án đầu tư trong lĩnh vực giáo dục được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu và ưu đãi thuế đất đai…

Như vậy, điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài thành lập cơ sở giáo dục tại Việt Nam cần điều kiện gì? thủ tục ra sao?  Để trả lời các câu hỏi này, Hãng luật Minh Mẫn sẽ cung cấp những thông tin cần thiết giúp cho quá trình thành lập của khách hàng được nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Trình tự thành lập trường cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài (mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học)

Bước 1:Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gắn liền với việc thành lập doanh nghiệp

1. Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp  luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép hợp tác, đầu tư các ngành đào tạo theo quy định hiện hành trừ các ngành về an ninh, quốc phòng, chính trị và tôn giáo.

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

3. Cơ quan cấp phép: Sở kế hoạch và đầu tư

Bước 2: Cấp quyết định thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

1. Điều kiện cho phép thành lập:

 • Đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư
 • Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục mầm non phải có suất đầu tư ít nhất là 30 triệu đồng/trẻ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất. Kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai đoạn.
 • Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục phổ thông phải có suất đầu tư ít nhất là 50 triệu đồng/học sinh (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất, nhưng không thấp hơn 50 tỷ đồng.
 • Đối với các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% các mức quy định của cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông.
 • Đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bi, chương trình học, đội ngũ giáo viên,…

2. Hồ sơ thành lập:

 • Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Đề án thành lập cơ sở giáo dục;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của văn bản chấp thuận cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có và các giấy tờ pháp lý liên quan;
 • Kế hoạch về cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục hoặc dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bao gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục;
 • Văn bản chứng minh năng lực tài chính.

3. Cơ quan cấp phép thành lập: Sở giáo dục và đào tạo

Bước 3: Cấp giấy phép hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục vốn đầu tư nước ngoài

1. Điều kiện cho phép hoạt động:

 • Có quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục
 • Đáp ứng quy định về vốn đầu tư, cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình giáo dục, đội ngũ nhà giáo,…
 • Có quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục

2. Hồ sơ cấp phép hoạt động giáo dục:

 • Đơn đăng ký hoạt động giáo dục;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của quyết định cho phép thành lập đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục.
 • Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện.
 • Báo cáo giải trình về việc cơ sở giáo dục đã đáp ứng điều kiện về vốn, đội ngũ giáo viên, cơ sở trang thiết bị vật chất…

3. Cơ quan cấp phép hoạt động: Sở giáo dục và đào tạo

Trên đây là một số thông tin tóm tắt các bước thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Mọi thông tin cần hỗ trợ Quý khách hàng vui lòng liên hệ (028) 3846.5555, Hãng Luật Minh Mẫn luôn sẵn sàng để tư vấn miễn phí cho quý khách.