“Hành là chính”.

Đó là câu nói dí dỏm của nhiều người khi đối mặt với các thủ tục hành chính tưởng chừng đơn giản, nhanh chóng tuy nhiên khi bắt đầu thực hiện ta mới thấy được sự khó khăn, chậm chạp, rườm rà, nhiêu khê.

Ở nhiều nơi vẫn còn tồn tại sự tùy tiện trong ban hành thủ tục hành chính, tự đặt ra các thủ tục hành chính không đúng thẩm quyền; mang nặng cơ chế quản lý cũ, nặng về “xin – cho”…. Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp cũng còn hiện tượng nhũng nhiễu, né tránh, sợ trách nhiệm, thái độ thờ ơ trong giải quyết công việc còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, công chức. Chính vì những tồn tại đó mà nhiều lợi ích của người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng, gây thiệt hại về thời gian, tiền bạc, ảnh hưởng đến quyền hợp pháp của mọi công dân.

Nhìn nhận vấn đề từ thực tiễn, Hãng Luật Minh Mẫn tin tưởng sẽ có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cá nhân, doanh nghiệp trong quan hệ hành chính Nhà nước. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ tốt nhất về mặt pháp lý cho khách hàng, là người đại diện, người bảo vệ chính đáng của khách hàng ngay từ đầu tại cơ quan hành chính nhà nước.

Hãng Luật Minh Mẫn nhận thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính Nhà nước có liên quan.

Khiếu nại hành chính.

Để bảo vệ các lợi ích hợp pháp của công dân và doanh nghiệp, pháp luật cho phép cá nhân, doanh nghiệp có quyền khiếu nại hành chính đối với những hành vi hành chính, quyết định hành chính.

Khởi kiện hành chính.

Đối với những vấn đề mà sau khi khiếu nại vẫn chưa được giải quyết thoả đáng, cá nhân hoặc tổ chức có thể khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính để được xét xử theo quy trình thủ tục tố tung hành chính.