Thị thực (visa) vào Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực chủ động hội nhập quốc tế, vấn đề xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam không chỉ là vấn đề về pháp luật mà nó còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội.

Hiện nay, với việc mở cửa đất nước để phát triển kinh tế, du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài, Nhà nước ta đã có những chính sách thị thực mới nhằm thúc đẩy lượng ngoại tệ chảy vào đất nước. Nhờ đó mà lượng người nước ngoài đổ vào Việt Nam ngày một đông đúc hơn. Tuy mang lại nhiều lợi ích, nhưng việc quá nhiều người nước ngoài vào Việt Nam cũng mang tới khá nhiều hệ lụy cần lưu tâm. Vì vậy, pháp luật luôn có những điều kiện để hạn chế những người nhập cảnh với mục đích không tốt.

thị thực

Để được nhập cảnh và cư trú Việt Nam (trừ các trường hợp được miễn thị thực theo quy định của pháp luật) mọi công dân nước ngoài phải đáp ứng được những yêu cầu đã được quy định cụ thể, điều này có thể gây khó khăn cho nhiều người nước ngoài không rành tiếng Việt. Để giúp quý khách hàng đơn giản hóa mọi thủ tục, có thêm tự tin trên con đường đến với đất nước Việt Nam.

Hãng Luật Minh Mẫn hỗ trợ các thủ tục về thị thực (visa) cho người nước ngoài vào Việt Nam:

  • Xin công văn chấp thuận nhập cảnh 
  • Xin cấp và gia hạn thị thực – visa cho người nước ngoài
  • Xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài
  • Xin cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài
  • Xin cấp giấy miễn thị thực cho người nước ngoài

Ngoài ra, chúng tôi nhận hỗ trợ xin thị thực các nước Châu Âu, Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Trung Quốc…