Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015. Đây là cơ sở pháp lý cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Bài viết này, Hãng Luật Minh Mẫn đề cập đến đầu tư nước ngoài bao gồm nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư tại Việt Namnhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. Việt Nam là điểm đến an toàn và lý tưởng cho nhà đầu tư nước ngoài do chính trị ổn định, điều kiện kinh tế thuận lợi, dân số đông, lực lượng lao động dồi dào với giá thấp. Hiện nay, Việt Nam đã hội nhập sâu vào kinh tế thế giới và đã mở cửa thị trường cho các nhà đầu tư đến từ 164 quốc gia thành viên của WTO.

1. Đối với nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư tại Việt Nam.

A. Hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài  tại Việt Nam với các trường hợp như sau:

a. Thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

b. Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế

c. Đầu tư theo hợp đồng BCC.

B. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và hồ sơ, trình tự thủ tục của từng trường hợp khác nhau: 

Các dự án có quy mô và đặc thù theo quy đinh của Luật Đầu tư yêu cầu phải có quyết định chủ trương đầu tư của các cơ quan sau đây trước khi đăng ký cấp chứng nhận đầu tư:

a. Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

a. Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Chính phủ

a. Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

C. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Trừ các trường hợp đối với nhà đầu tư trong nước hoặc trường hợp quy đinh tại khoản 2 Điều 23 của Luật Đầu tư, các dự án của nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp sau:

a. Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu:

Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư

b. Đối với dự án đầu tư KHÔNG thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư tiến hành thủ tục thành lập công ty. 

D. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư

Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

E. Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư.

Khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư có thể gia hạn dự án đầu tư.

2. Đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Nhà nước khuyến khích nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản lý và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài phải tuân thủ quy định của Luật Đầu tư, quy định khác của pháp luật có liên quan, pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

Các hình thức đầu tư, trình tự, thủ tục và hồ sơ đối với từng trường hợp, quý vị có thể đọc thêm tại link sau:

 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Năm 2019, Hãng Luật Minh Mẫn hỗ trợ các thủ tục đối với đầu tư nước ngoài như sau:

Để tiến hành các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, các nhà đầu tư không khỏi lúng túng với các thủ tục pháp lý liên quan. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài, cùng với đội ngũ luật sư giỏi chuyên môn, thạo ngoại ngữ, am tường các chính sách thuế, Hãng Luật Minh Mẫn sẽ giúp giải quyết  những khó khăn mà các nhà đầu tư gặp phải:

  • Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
  • Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư Việt Nam .
  • Đăng ký góp vốn cho nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của thành viên/cổ đông trong công ty Việt Nam
  • Đăng ký cấp chứng nhận đầu tư cho hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)
  • Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư
  • Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
  • Chuyển nhượng dự án đầu tư.
  • Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư.

Cảm ơn quý vị đã viếng thăm website của Hãng Luật Minh Mẫn. Nếu có câu hỏi nào liên quan đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi theo các số hotlines sau:

+ 0949.123.555

+ 0987.234.777

Các số trên đều có thể sử dụng cho Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat, Skype, Line, Kakao Talk