Hãng Luật Minh Mẫn nắm bắt được tâm lý khách hàng về nhu cầu thành lập công ty, với nhiều gói dịch vụ hấp dẫn để quý khách lựa chọn.

Quý khách chỉ cần cung cấp CMND sao y, mọi chuyện còn lại cứ để Hãng Luật Minh Mẫn hỗ trợ, chỉ sau 3 ngày làm việc, quý khách sẽ nhận được Giấy phép trên tay.

Các gọi dịch vụ chi tiết như sau:

Gói tiện ích:

2.000.000 VNĐ

1. Thành lập Công ty:
GP + MST + Dấu hộp tự động

2. Lập sổ thành viên / cổ đông.

3. Đăng bố cáo theo quy định của pháp luật

4. Thiết lập hồ sơ pháp lý khai thuế.

5. Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế.

Gói Chuyên nghiệp:

3.000.000 VNĐ

1. Thành lập Công ty:
GP + MST + Dấu hộp tự động

2. Lập sổ thành viên / cổ đông.

3. Đăng bố cáo theo quy định của pháp luật

4. Thiết lập hồ sơ pháp lý khai thuế.

5. Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế.

6. Dấu hộp tự động 1 hàng chữ.

7. Dấu hộp tự động 3 hàng chữ.

8. Bảng hiệu Công ty.

9. Đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng.

Gói VIP I:

5.500.000 VNĐ

1. Thành lập Công ty:
GP + MST + Dấu hộp tự động

2. Lập sổ thành viên / cổ đông.

3. Đăng bố cáo theo quy định của pháp luật

4. Thiết lập hồ sơ pháp lý khai thuế

5. Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế.

6. Dấu hộp tự động 1 hàng chữ.

7. Dấu hộp tự động 3 hàng chữ.

8. Bảng hiệu Công ty.

9. Đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng.

     Đăng ký chữ ký số 01 năm

     + tặng thiết bị token

Gói VIP II:

7.000.000 VNĐ

1. Thành lập Công ty:
GP + MST + Dấu hộp tự động

2. Lập sổ thành viên / cổ đông.

3. Đăng bố cáo theo quy định của pháp luật

4. Thiết lập hồ sơ pháp lý khai thuế.

5. Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế.

6. Dấu hộp tự động 1 hàng chữ.

7. Dấu hộp tự động 3 hàng chữ.

8. Bảng hiệu Công ty.

9. Đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng.

     Đăng ký chữ ký số 03 năm

     + tặng thiết bị token

 

 

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Hãng Luật Minh Mẫn dành cho quý khách có nhu cầu thành lập công ty. Nếu có bất cứ thắc mắc gì. Quý khách liên hệ số điện thoại 028 3846 5555 để được hỗ trợ.