CHẾ TÀI HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN

Theo quan niệm truyền thống, tội phạm là sự kết hợp của hai yếu tố: khách quan và chủ quan. Về khách quan, đó là hành vi của con người có mức độ nguy hiểm đáng kể cho xã hội. Về chủ quan, hành vi đó phải gắn với thái độ chủ quan bên trong (yếu tố lỗi) của người phạm tội. Nên trước khi bộ luật hình sự 2015 được thông qua, pháp luật hình sự Việt Nam chỉ coi chủ thể của tội phạm là cá nhân vì chỉ có con người mới đáp ứng được hai điều kiện nêu trên, và do vậy chỉ đặt vấn đề truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân (con người tự nhiên) mà không quy định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân (con người pháp lý).

Trong nền kinh tế thị trường, không ít các tổ chức kinh tế ( pháp nhân) vì chạy theo lợi nhuận đã có hành vi trái pháp luật mang tính chất tội phạm. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế như: trốn thuế, buôn lậu, rửa tiền, gây ô nhiễm môi trường… Việc núp bóng dưới danh nghĩa pháp nhân để phạm tội ngày càng tăng và mức độ nguy hiểm ngày càng cao. Bộ Luật Hình Sự 1999 chưa quy định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân trước những vấn đề nan giải và cấp bách đang đặt ra. Vì vậy, Bộ Luật Hình Sự 2015 được thông qua như một công cụ pháp lý sắc bén, hữu hiệu trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ và phát triển nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa phát triển đúng hướng, đấu tranh chống tham nhũng hiệu quả, bảo vệ môi trường sinh thái an lành cho mọi người dân. Đối với mỗi pháp nhân phạm tội, tùy theo từng loại tội trạng cũng như mức độ vi phạm, gây ra hậu quả khác nhau sẽ có những chế tài thích đáng riêng.

Hình sự đối với pháp nhân là vấn đề pháp lý còn khá mới, nhiều doanh nhân và doanh nghiệp còn chưa nắm rõ, nên sự tư vấn pháp lý đến từ những chuyên gia pháp luật như Hãng Luật Minh Mẫn là rất cần thiết.

CHẾ TÀI HÌNH SỰ ĐỐI VỚI DOANH NHÂN-  NGƯỜI CỦA DOANH NGHIỆP PHẠM TỘI

Ngoài ra, trong lĩnh vực hình sự, chúng tôi chỉ tập trung phục vụ doanh nghiệp nên chỉ nhận bào chữa trong các vụ án kinh tế có liên quan đến DOANH NHÂN và người của doanh nghiệp phạm tội.

Hãng Luật Minh Mẫn luôn là chỗ dựa pháp lý cho doanh nghiệp khi vướng vào lao lý.

Được thêm các bài viết sau:

  • Các tội phạm áp dụng đối với pháp nhân
  • Các tội phạm đối với doanh nhân
  • Các tội phạm khác thuộc lĩnh vực kinh tế