Trong cơ chế thị trường và quá trình hội nhập hiện nay, sự trợ giúp pháp lý của giới Luật sư là điều kiện tiên quyết bảo đảm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Thông thường các doanh nghiệp chỉ sử dụng luật sư khi công việc kinh doanh có sự rủi ro. Tuy nhiên, một kế hoạch kinh doanh trọn vẹn và khôn ngoan cần đề phòng các rủi ro do các vấn đề không mong muốn phát sinh thì nên có sự tham gia, giúp đỡ của giới Luật sự ngay từ đầu. Luật sư giúp doanh nghiệp trong suốt quá trình thành lập, hoạt động và phát triển cho tới khi chấm dứt. Là đại diện của công ty trong mối quan hệ với các cơ quan nhà nước khi liên quan đến các vấn đề: thuế, vốn…,  là người xúc tiến thương mại, cầu nối giữa các doanh nghiệp thúc đẩy quan hệ thương mại, hợp tác và đầu tư. Là người tham vấn cho lãnh đạo của công ty bất cứ vấn đề liên quan đến: lao động, hợp đồng…

Pháp chế doanh nghiệp

Các doanh nghiệp nước ngoài, công ty lớn sẽ có phòng pháp chế riêng để giải quyết tất cả những công việc pháp lý trong công ty. Tuy nhiên, ở Việt Nam số doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ lệ rất lớn, nên việc thành lập các phòng pháp chế sẽ là gánh nặng về kinh tế, lúc này việc sử dụng sự hỗ trợ dịch vụ pháp lý từ bên ngoài sẽ rất hợp lý.

Đến với luật Minh Mẫn, bằng đội ngũ luật sư, chuyên viên, cộng tác viên chuyên nghiệp, dày kinh nghiệm, am hiểu pháp luật… chúng tôi sẽ hỗ trợ tất cả những gì có thể để giúp cho doanh nghiệp của bạn đạt được sự phát triển vững mạnh trong kinh doanh.