01/07/2023
Giảm thu một số khoản phí, lệ phí năm 2023

Thông tư 44/2023/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí năm 2023

Thông tư 44/2023/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí hỗ trợ dân và doanh nghiệp 2023 có hiệu lực từ 01/07/2023 đến hết 31/12/2023, theo đó, sẽ giảm thu lệ phí, phí một số nội dung.