Thành lập công ty có cần bằng cấp không ?

Nhiều người đang có dự định thành lập doanh nghiệp nhưng lại băn khoăn liệu có yêu cầu bằng cấp gì không ? Vậy thành lập công ty có cần bằng cấp hay chứng chỉ gì không ?

Quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp

Mọi tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật doanh Nghiệp 2015:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Nhìn chung, mọi cá nhân, tổ chức (trừ các những trường hợp được quy định tại khoản 2, Điều 18 Luật Doanh Nghiệp 2014) được thành lập doanh và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam đối với hầu hết các ngành nghề mà không cần thêm điều kiện gì. Tuy nhiên, Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu người quản lý phải có chứng chỉ hành nghề, bằng tốt nghiệp đại học…..

Thành lập công ty có cần bằng cấp không ?

Thành lập công ty có cần bằng cấp không ?

Ví dụ: Đối với dịch vụ kinh doanh dịch vụ bảo vệ thì người quản lý cơ sơ kinh doanh, chủ sở hữu kinh doanh phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên (Khoản 2 Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện). Người phụ trách kinh doanh lữ hành nội địa phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành, trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành dịch vụ nội địa (Điều 31 Luật Du lịch năm 2017).

Như vậy, thành lập công ty có cần bằng cấp hay không sẽ không phụ thuộc loại hình doanh nghiệp mà phụ thuộc vào ngành nghề hoạt động. Vì vậy, để được biết được ngành nghề của doanh nghiệp cần những điều kiện gì thì Doanh nghiệp cần tra cứu những quy định của pháp luật chuyên ngành để tiến hành đăng ký phù hợp.

Để tìm hiểu quy định của pháp luật về những ngành nghề kinh doanh yêu cầu bằng cấp một cách nhanh chóng, bạn có thể liên lạc trực tiếp với Hãng Luật Minh Mẫn để được tư vấn cụ thể hơn.

Hãng Luật Minh Mẫn.