Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn ?

Khi đăng ký thành lập công ty TNHH thì vốn là thông tin bắt buộc cần phải kê khai. Vậy vấn đề được đặt ra là có quy định mức vốn tối đa, tối thiểu đối với loại hình doanh nghiệp này không? Để trả lời câu hỏi này chúng ta cần tìm hiểu trên ba khái niệm đó là: Vốn Pháp định, vốn Điều lệ và vốn ký quỹ.

Vốn điều lệ

Theo khoản 29 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014, vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Có thể hiểu đơn giản, vốn điều lệ là mức vốn mà thành viên cam kết góp tại thời điểm đăng ký thành lập công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo nhu cầu hoạt động, quy mô của công ty sau khi thành lập.

Nhìn chung, pháp luật không quy định cần bao nhiêu vốn để thành lập công ty. Theo đó, tùy vào loại hình doanh nghiệp, khả năng kinh tế, mục đích hoạt động của công ty để quyết định mức vốn điều lệ. Tuy nhiên, đối với một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định và ngành nghề yêu cầu vốn ký quỹ thì vốn điều lệ của công ty phải bằng mức vốn pháp định hoặc đáp ứng ký quỹ theo quy định.

Vốn pháp định

Đây là số vốn tối thiểu để công ty được thành lập theo quy định của Nhà nước. Vốn pháp định được xác định theo từng ngành, nghề kinh doanh cụ thể, không áp dụng cho từng loại hình doanh nghiệp và được quy định tại các văn bản chuyên ngành. Nếu công ty dự định thành lập có những ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định thì Vốn điều lệ của công ty tối thiểu phải bằng vốn pháp định.

Ví dụ: Ngành nghề kinh doanh bất động sản là một ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định của công ty là 20 tỷ đồng (khoản 1 Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP). Theo đó, mức vốn điều lệ tối thiểu khi công ty đăng ký thành lập là 20 tỷ đồng và không giới hạn số vốn tối đa.

Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn ?

Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn ?

Vốn ký quỹ để thành lập công ty

Đây là số vốn thuộc về vốn pháp định tuy nhiên doanh nghiệp phải có một khoản tiền ký quỹ thực tế trong ngân hàng trong suốt thời gian hoạt động của công ty.

Khi đăng ký thành lập công ty kinh doanh các ngành nghề yêu cầu có ký quỹ thì công ty phải chứng minh đã ký quỹ đủ số tiền mà pháp luật yêu cầu.

Ví dụ : Ngành nghề kinh doanh bán lẻ theo phương thức đa cấp phải thực ký quỹ 5% mức vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng trong suốt quá trình hoạt động (khoản 2 Điều

50 Nghị định 40/2018/NĐ-CP); Mức ký quỹ đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 100.000.000 Đồng hay kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là 250.000.000 Đồng ( Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP).

Tóm lại, thông thường pháp luật sẽ không quy định mức vốn tối thiểu đối với loại hình Công ty TNHH (trừ một số ngành nghề có yêu cầu về vốn tối thiểu và vốn ký quỹ). Do đó, các bạn cần tìm hiểu ngành nghề mà công ty mình dự định kinh để lựa chọn mức vốn phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nếu còn thắc mắc ngành nghề nào yêu cầu vốn pháp định hay vốn ký quỹ hãy liên hệ trực tiếp Hãng Luật Minh Mẫn để được tư vấn cụ thể. Điện thoại: (028) 3846.5555 (20 lines).

Hãng Luật Minh Mẫn