thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thẻ tạm trú là một loại visa dài hạn được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền cấp cho người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam. Người mang thẻ tạm trú được miễn thị thực xuất nhập cảnh ở Việt Nam trong thời hạn của thẻ tạm trú.

Tùy vào loại thẻ tạm trú và mục đích của người nước ngoài khi cư trú tại Việt Nam mà thời hạn lưu trú cũng có sự khác nhau. Với bài viết này, Luật Minh Mẫn sẽ chỉ tập trung vào các đối tượng và  thời hạn của các thẻ tạm trú tương ứng cho từng đối tượng người nước ngoài tại Việt Nam.

1. Thẻ tạm trú cấp cho người nước ngoài có thời hạn không quá 2 năm:

  • Thẻ tạm trú ký hiệu PV1 – cấp cho phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam
  • Thị thực ký hiệu LĐ – cấp cho người lao động

2. Thẻ tạm trú cho người nước ngoài có thời hạn không quá 3 năm:

  • Thẻ tạm trú ký hiệu NN1 – cấp cho trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức, tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam.
  • Thẻ tạm trú ký hiệu NN2 – cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, tổ chức chuyên môn khác của người nước ngoài tại Việt Nam.
  • Thẻ tạm trú ký hiệu TT – cấp cho người nước ngoài có vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cung cấp ký hiệu thị thực LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ hoặc người nước ngoài có vợ, chồng, con của công dân Việt Nam.

3. Thẻ tạm trú cho người nước ngoài có thời hạn không quá 5 năm

  • Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3 – cấp cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc theo nhiệm kỳ.
  • Thẻ tạm trú ký hiệu  LV1 – Cấp cho người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  • Thẻ tạm trú ký hiệu LV2 – cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
  • Thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT – cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam
  • Thẻ tạm trú có ký hiệu DH – cấp cho người học tập và thực tập

Nếu bạn còn thắc mắc về vấn đề gì, đừng ngần ngại hãy liên lạc với chúng tôi qua sdt (028) 3846.5555, Hãng Luật Minh Mẫn sẽ tận tình giúp bạn giải quyết những thắc mắc đó.