Thủ tục tạm ngưng hoạt động doanh nghiệp 2021

Trước đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh bình thường của nhiều doanh nghiệp ở nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau, nhiều doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động thì tạm ngừng kinh doanh là một con đường đáng cân nhắc nếu doanh nghiệp chưa muốn giải thể.

Về tổng quát, quy trình thực hiện việc tạm ngừng kinh doanh đơn giản về dễ tiến hành hơn so với việc dừng kinh doanh hoàn toàn (giải thể). Doanh nghiệp muốn tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng kinh doanh cho cơ quan quản lý kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng (khoản 1, Điều 206, Luật Doanh nghiệp 2020, có hiệu lực từu ngày 01/01/2021).

1. Hồ sơ cần có:

– Thông báo tạm ngừng kinh doanh (mẫu tham khảo tại Phụ lục số II-21 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)

– Quyết định tạm ngừng kinh doanh (của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị công ty cổ phần…)

– Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

Thủ tục tạm ngưng hoạt động doanh nghiệp

Thủ tục tạm ngưng hoạt động doanh nghiệp

2. Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp phải gửi một bộ hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo tạm dừng kinh doanh phải bao gồm:

+Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với doanh nghiệp.

+ Thời hạn tạm ngừng kinh doanh: ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng.

+ Lý do tạm ngừng.

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không quá một năm. Trước khi thời hạn tạm ngừng kết thúc, doanh nghiệp có thể gia hạn thêm một năm nữa nhưng tổng thời gian tạm ngừng liên tiếp không được quá hai năm. Sau thời gian này, doanh nghiệp không được phép tạm ngừng kinh doanh nữa mà phải tiến hành đi vào hoạt động hoặc thực hiện thủ tục giải thể.

3. Thời gian làm việc:

 • 03 ngày làm việc.

4. Một số lưu ý:

 • Thông báo tạm ngừng hoạt động trước ngày 30/01 thì doanh nghiệp không phải nộp lệ phí môn bài cho năm chưa tạm ngừng nếu chưa nộp lệ phí môn bài, nếu đã nộp lệ phí rồi thì không được hoàn lại (Khoản 5, Điều 4, Nghị định 139/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP). Trước đây, doanh nghiệp tạm ngừng nguyên năm từ 01/01 đến 31/12 thì mới được miễn lệ phí môn bài của năm đó.
 • Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm – Điểm a, Khoản 2, Điều 4, Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Ví dụ: Doanh nghiệp tạm ngừng từ ngày 04/01/2021 đến 03/01/2022 thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho tháng 1/2021 hoặc quý 1/2021 theo quy định trên.

 • Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện kê khai thuế theo quy định.
 • Nếu doanh nghiệp muốn tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đã tạm ngừng thì thông báo chấm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục kinh doanh.
 • Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.
 • Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp vẫn phải thanh toán các khoản nợ, hoàn thành các hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp cùng chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.
 • Vi phạm nghĩa vụ thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh hoặc thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn sẽ bị xử phạt hành chính từ phạt cảnh cáo đến phạt tiền lên đến 10 triệu đồng (Điều 10, Nghị định 125/2020/NĐ-CP).

Trên đây là những thông tin cơ bản về Tạm ngừng kinh doanh theo quy định mới nhất hiện nay. Quý doanh nghiệp có nhu cầu cần hỗ trợ thủ tục tạm ngừng tại cơ quan đăng ký kinh doanh vui lòng liên hệ Hãng Luật Minh Mẫn theo thông tin chi tiết sau đây:

 • Địa chỉ: 02 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: 028. 3846. 5555
 • Hotline: 0987. 234. 777 (Mr. Mẫn)
 • Địa chỉ email: huynhman@luatminhman.vn

Hãng Luật Minh Mẫn.