Khi nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ, thuế trở thành một công cụ, góp phần lớn trong nguồn ngân sách  nhà nước. Là nguồn lực chính tạo nên vật chất cho đất nước. Là công cụ chủ yếu huy động nguồn lực tài chính tập trung nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước. Một nền tài chính quốc gia lành mạnh phải dựa chủ yếu vào nguồn thu từ nội bộ nền kinh tế quốc dân.  Tất cả các nhu cầu chi tiêu của Nhà nước đều được đáp ứng qua các nguồn thu từ thuế, phí và các hình thức thu khác như: vay mượn, viện trợ nước ngoài, bán tài nguyên quốc gia,… Song thực tế các hình thức thu ngoài thuế có rất nhiều hạn chế, bị ràng buộc bởi nhiều điều kiện. Do đó thuế được coi là khoản thu quan trọng nhất vì khoản thu này mang tính chất ổn định và khi nền kinh tế càng phát triển thì khoản thu này càng tăng.

Tư vấn thuế cho doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp  là một loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp. Thuế thu nhập doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong đầu tư, khuyến khích phát triển kinh tế- xã hội, khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và lãnh thổ. Là công cụ bảo đảm nguồn thu cho đất nước, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của chính phủ, nhằm từng bước thu hẹp sự phân biệt giữa đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước, giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, đảm bảo trong sản sản xuất kinh doanh phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.

Chính bởi sự quan trọng và cần thiết như vậy, nên nếu như một doanh nghiệp hay cá nhân có những sự sai phạm về thuế, chắc chắn sẽ bị pháp luật xử phạt rất nặng tay. Vì vậy, doanh nghiệp rất cần những kế toán thuế giỏi, có nhiều kinh nghiệm làm việc để có thể tránh những sai phạm. Tuy nhiên việc lựa chọn được kế toán thuế như mong muốn không phải là chuyện dễ dàng, để thuê được người thực sự giỏi thì chi phí bỏ ra cũng không phải là thấp. Ở Luật Minh Mẫn, chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ kế toán, với đội ngũ nhân viên lành nghề  có thể hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp làm công tác kế toán thuế một cách hiệu quả, chính xác nhất mà chi phí bỏ ra cũng không quá lớn.

Hãng Luật Minh Mẫn tư vấn các vấn đề về thuế cho doanh nghiệp:

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Thuế giá trị gia tăng
  • Thuế xuất nhập khẩu