19/05/2020

Thành lập công ty có cần bằng cấp không ?

Nhiều người đang có dự định thành lập doanh nghiệp nhưng lại băn khoăn liệu có yêu cầu bằng cấp gì không ? Vậy thành lập công ty có cần bằng cấp hay chứng chỉ gì không?