19/05/2020

Thủ tục thành lập chi nhánh

Để tiến hành mở rộng hoạt động kinh doanh trên thị trường doanh nghiệp của thể lựa chọn giữa Thành lập chi nhánh và địa điểm kinh doanh. Trong bài viết này Hãng Luật Minh Mẫn sẽ gửi đến khách hàng thủ tục thành chi nhánh theo đúng quy định của pháp luật.
18/05/2020

Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn ?

Khi đăng ký thành lập công ty TNHH thì vốn là thông tin bắt buộc cần phải kê khai. Vậy vấn đề được đặt ra là có quy định mức vốn tối đa, tối thiểu đối với loại hình doanh nghiệp này không? Để trả lời câu hỏi này chúng ta cần tìm hiểu trên ba khái niệm đó là: Vốn Pháp định, vốn Điều lệ và vốn ký quỹ.
18/05/2020

Quy trình thành lập doanh nghiệp

Bạn đang chuẩn bị thủ tục thành lập công ty? Bạn không biết chuẩn bị thông tin gì, giấy tờ gì? Bạn không biết các quy trình thực hiện thủ tục như thế nào và các thủ tục sau khi thành lập công ty ra sao?