19/02/2019

NHỮNG VẤN ĐỀ KHI THÀNH LẬP CHI NHÁNH

Doanh nghiệp khi muốn mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình tại các địa bàn khác nhau thì có thể thành lập thêm […]
19/02/2019

Lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong biểu cam kết WTO

Người lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam nếu thuộc trường hợp di chuyển nội bộ, người lao động ngoài ngoài sẽ được […]
19/02/2019

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Khi thương nhân nước ngoài có nhu cầu chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam, những vấn đề gì về thủ […]
19/02/2019

NHỮNG LƯU Ý KHI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì những giao dịch giữa các bên cần đến hợp đồng vì hợp đồng xác định nghĩa vụ […]